Prevare

Zaštitite se od prevare

Savjeti koji će Vam pomoći da prepoznate moguću prevaru i zaštitite se od iste.

Western Union razumije da vi naporno radite za svoj novac i da želite pouzdanu firmu preko koje ćete poslati isti.

Molimo Vas, da u svrhu sopstvene bezbjednosti, pažljivo pročitate savjete kojima umanjujete šansu da postanete žrtva prevare:

 • Nemojte da kupujete robu, da avansno plaćate robu ili plaćate za transport robe koja se oglašava preko interneta. Ta roba se nudi po izuzetno niskim cijenama, što jeste atraktivno za moguću žrtvu prevare. Žrtva nikada ne dobije robu ili uslugu koju je platila.
 • Ukoliko je neka ponuda previše dobra da bi bila istinita ili predstavlja jedinstvenu priliku u životu, onda to može da ukaže na prevaru.
 • Hitne situacije koje klijenti nisu lično provjerili, a koje se dešavaju zbog poziva ili kontaktiranja žrtve prevare od strane prevaranta.
 • Prevaranti nude posao, iznajmljivanje nekretnina.
 • Česti su falsifikati ličnih dokumenata koji se koriste u ovim slučajevima za podizanje novca.
 • Prevaranti obično daju instrukcije žrtvi prevare kako da koriste Western Union uslugu.

Zaštitite se od mogućih zloupotreba, nemojte slati novac nepoznatim osobama ili za kupovinu putem interneta.

Ne šaljite novac u sljedećim slučajevima:

 • za hitne situacije koje niste lično provjerili
 • nekome koga ne poznajte ili koga ste površno upoznali putem interneta
 • za kupovinu preko interneta
 • u slučaju ponuda za posao
 • za učestvovanje u lutriji ili nagradnim igrama
 • za iznajmljivanje nekretnina
 • za kreditne kartice ili provizije za kredite
 • za čekove na vaše ime za koje je potrebno čekati da bi se mogli unovčiti

Pažnja

 • Ne zaboravite da se novčani transfer može isplatiti primaocu u veoma kratkom periodu* i nakon što je novac isplaćen ne možete dobiti povraćaj novca od Western Uniona, čak ni kada je riječ o prevari.
 • Podaci o vašoj transakciji su povjerljivi i ne treba da ih saopštavate drugim licima osim primaocu.
 • Ne dozvolite da Vas prevarant uputi kako usluga Western Uniona funkcioniše. Savjet prihvatite isključivo od predstavnika Western Uniona.

Ako mislite da ste žrtva prevare pozovite korisnički centar Montenegro Transfersa na sledeći broj:

+ 382 78 119 800