Prijem novca

Pronađite Vama najbližu lokaciju Pošte ili banke i ponesite sa sobom važeči lični  dokument.
Službeniku Pošte ili banke navedite ime i prezime pošiljaoca, zemlju iz koje je poslat novac (i grad ukoliko se novac šalje u SAD ili Meksiko), očekivani iznos i kontrolni broj transfera novca (MTCN).
Vaš važeći lični dokument predajte na uvid službeniku Pošte ili banke koji će pristupiti provjeri podataka o transakciji.Ukoliko su svi podaci koje ste naveli tačni, službenik Pošte ili banke
će Vam isplatiti novac i predati potvrdu o isplati.Upoznajte se sa Opštim uslovima korišćenja usluge.