Prijem novca

Pronađite Vama najbližu lokaciju agenta i ponesite sa sobom važeći lični dokument.

Službeniku agenta navedite ime i prezime pošiljaoca, zemlju iz koje je poslat novac (i grad ukoliko se novac šalje u SAD ili Meksiko), očekivani iznos i kontrolni broj transfera novca (MTCN).

Vaš važeći lični dokument predajte na uvid službeniku agenta koji će pristupiti provjeri podataka o transakciji.Ukoliko su svi podaci koje ste naveli tačni, službenik agenta
će Vam isplatiti novac i predati potvrdu o isplati.Upoznajte se sa Opštim uslovima korišćenja usluge.