Slanje novca

Usluga slanja novca dostupna je sa preko 160 lokacija Poste Crne Gore, Hipotekarne Banke, NLB Montenegro banke, Atlas Banke, Invest Banke Montenegro, Prve Banke Crne Gore i Universal Capital bank!
Pokažite službeniku banke važeći lični dokument, navedite ime i prezime primaoca i zemlju u koju šaljete novac, predajte novac koji želite da pošaljete i platite nadoknadu za transfer.Dobićete potvrdu sa kontrolnim brojem transfera novca (MTCN) koji je u nekim zemljama neophodan za podizanje novca.
Pozovite primaoca i obavestite ga o podacima koji su mu potrebni da bi podigao novac.


Zaštitite se od PREVARE !


* Ne šaljite novac nepoznatim osobama
* O detaljima novčane transakcije koju ste realizovali nemojte razgovarati sa drugim osobama sem sa primaocem
* Nemojte slati novac za kupovinu robe ili plaćanje usluga preko interneta.

Detaljnije


Upoznajte se sa Opštim uslovima korišćenja usluge i sa Brošurom o prevarama

Cjenovnik za slanje novca iz Crne Gore

Iznos za slanje (EUR)

Provizija (EUR)

Od

 

Do

Provizija

0.01

-

100.00

7.00

100.01

-

200.00

13.00

200.01

-

300.00

17.00

300.01

-

400.00

22.00

400.01

-

500.00

26.00

500.01

-

650.00

30.00

650.01

-

870.00

35.00

870.01

-

1075.00

42.00

1075.01

-

1280.00

49.00

1280.01

-

1535.00

56.00

1535.01

-

1790.00

63.00

1790.01

-

2000.00

70.00

Iznos za slanje (EUR)

Provizija (EUR)

Od

 

Do

Provizija

0.01

-

90.00

10.00

90.01

-

180.00

17.00

180.01

-

270.00

26.00

270.01

-

360.00

32.00

360.01

-

465.00

38.00

465.01

-

665.00

47.00

665.01

-

870.00

56.00

870.01

-

1075.00

65.00

1075.01

-

1280.00

75.00

1280.01

-

1535.00

85.00

1535.01

-

1790.00

95.00

1790.01

-

2000.00

105.00

LIMITI ZA SLANJE

Dnevni maksimalni iznos koji se može poslati - EUR 2.000 po osobi.
Za period od 30 dana maksimalni iznos koji se može poslati - EUR 9.000 po osobi.Preporuke Western Uniona u smislu zaštite pošiljaoca novca možete videti u brošuri