Slanje novca
Usluga slanja novca dostupna je sa preko 160 lokacija Poste Crne Gore, Hipotekarne Banke, NLB Montenegro banke, Atlas Banke, Invest Banke Montenegro, Lovćen banke, Prve Banke Crne Gore i Universal Capital bank, Intours autobuska stanica, Erste banke, Autobuska stanica Nikšić, Crnogorska Komercijalna Banka.
Pokažite službeniku banke važeći lični dokument, navedite ime i prezime primaoca i zemlju u koju šaljete novac, predajte novac koji želite da pošaljete i platite nadoknadu za transfer.Dobićete potvrdu sa kontrolnim brojem transfera novca (MTCN) koji je u nekim zemljama neophodan za podizanje novca.
Pozovite primaoca i obavestite ga o podacima koji su mu potrebni da bi podigao novac.


Zaštitite se od PREVARE !


* Ne šaljite novac nepoznatim osobama
* O detaljima novčane transakcije koju ste realizovali nemojte razgovarati sa drugim osobama sem sa primaocem
* Nemojte slati novac za kupovinu robe ili plaćanje usluga preko interneta.

Detaljnije


Upoznajte se sa Opštim uslovima korišćenja usluge i sa Brošurom o prevarama

Cjenovnik za slanje novca iz Crne Gore

Ovde možete skinuti novi cjenovnik!LIMITI ZA SLANJE

Dnevni maksimalni iznos koji se može poslati - EUR 2.000 po osobi.
Za period od 30 dana maksimalni iznos koji se može poslati - EUR 9.000 po osobi.Preporuke Western Uniona u smislu zaštite pošiljaoca novca možete videti u brošuri